Положення

Filials-header

Попит на STEM спеціалістів/-ок збільшується з кожним роком. Практично 80% робочих місць, які на даний час швидко розвиваються, вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, хімії, біології та інформатики, тобто зі STEM. Тому STEM спеціальності входять у список найбільш оплачуваних професій, а рівень безробіття серед працівників/-ць у STEM нижче середнього.

Незважаючи на очевидну привабливість STEM галузей, дівчата все ж таки не дуже активно обирають STEM напрямом своєї майбутньої професії. Лише близько 30% усіх студенток обирають сфери вищої освіти, пов’язані зі STEM. Основними причинами низької представленості жінок у STEM є відсутність прикладів для наслідування у дівчат та невпевненість у власних здібностях.

Для вирішення цих проблем у вересні 2019 року відбулося відкриття 49 Філіалів “Дівчата STEM” CSR Ukraine, Центром «Розвиток КСВ, за підтримки UNFPA Ukraine, Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні, та Інституту Модернізації змісту освіти. Партнери Програми: SAP, L’Oreal Україна, Yakaboo.

Філіали “Дівчата STEM” – це спільнота активних дівчат у закладах загальної середньої та вищої освіти України (надалі – “Спільнота”), що об’єднуються з метою більшого залучення та збільшення кількості дівчат до STEM-напрямів (наука, технології, інженерія, математика).

STEM – це абревіатура від:
Science – наука (фізика, астрономія, хімія, біологія, географія, економіка)
Technology – технології (інформатика, технології)
Engineering – інженерія (робототехніка, 3D-моделювання)
Mathematics – математика.

2.1. Організатором Програми є Громадська організація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (надалі – “Організатор”). Адреса місцезнаходження: просп. Гагаріна, 23, оф. 802, м. Київ, 02094.

3.1. Завдання Спільноти:
3.1.1. Допомагати залучати талановитих дівчат до STEM та розвиватись у STEM професіях.
3.1.2. Викорінювати гендерні стереотипи щодо дівчат в STEM.
3.1.3. Покращувати взаємодію між дівчатами різних навчальних закладів та спеціальностей, які цікавляться STEM-напрямами.
3.1.4. Впроваджувати STEM-підходи у навчальних закладах України.
3.1.5. Підвищити обізнаність про STEM як провідний підхід до навчання в Україні.

3.2. Завдання Філіалів Спільноти:
3.2.1. Робити внесок свого навчального закладу до розвитку STEM.
3.2.2. Залучати дівчат свого навчального закладу до STEM руху.
3.2.3. Інформувати широку громадськість та Спільноту “Дівчата STEM” про здобутки свого Філіалу.
Філіали “Дівчата STEM” можуть бути відкриті у різних закладах загальної середньої та вищої освіти на всій території України, крім територій ООС та тимчасово окупованих територій АР Крим.
Інформування про роботу Спільноти здійснюється на офіційній сторінці у Facebook та сайті “Дівчата STEM” (сайт в розробці).

3.3. Переваги членства у Спільноті:
3.3.1. Офіційний статус Філіалу “Дівчата STEM” та зв’язок із мережею навчальних закладів по всій Україні, які також розвивають STEM напрямки, для обміну досвідом і найкращими практиками.
3.3.2. Підвищення обізнаності з питань гендерної рівності та запровадження гендерно чутливих підходів при розробці та проведенні активностей/уроків.
3.3.3. Можливість посилити інтерес дівчат до STEM та сприяти вибору STEM напрямків для подальшого навчання.
3.3.4. Можливість участі дівчат з Філіалу в усіх заходах Спільноти (в онлайн режимі – участь в заходах на платформі ZOOM) та менторській програмі “Дівчата STEM”.
3.3.5. Пріоритет при відборі Філіалу та/або учасниць Філіалу на участь у заходах і програмах Спільноти.
3.3.6. Підтримка розвитку матеріально-технічної STEM бази Філіалу Спільноти.

3.4. Створення Філіалу Дівчата STEM:
3.4.1. У створенні Філіалів беруть участь активні представники/-ці закладів загальної середньої та вищої освіти всіх областей України, крім територій ООС та тимчасово окупованих територій АР Крим, які повинні заповнити реєстраційну заявку.
3.4.2. На основі заповнених заявок Організатори обирають і надсилають деталі стосовно членства у Спільноті потенційним Філіалам.
3.4.3. Навчальний заклад, який хоче стати Філіалом “Дівчата STEM” і мати можливість отримувати благодійну допомогу (призи), обов’язково повинен мати рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій та ознаку неприбутковості.
3.4.4. Після розгляду та фінального затвердження Організаторами реєстраційної заяви та поданих документів на створення Філіалу керівник/-ця навчального закладу повинен/-на надіслати Організаторам підписаний договір про співпрацю і, відповідно, погодження з умовами даного Положення й зобов’язання їх виконувати. Відповідний підписаний та відсканований договір необхідно надіслати на електронну пошту stem@csr-ukraine, а також оригінал підписаного договору на поштову адресу: просп. Гагаріна, 23, оф. 802, м. Київ, 02094.

3.5. Учасниці Філіалів Дівчата STEM:
3.5.1. Кожна дівчина віком старше 18 років, яка бажає долучитися до активностей Програми “Дівчата STEM”, повинна бути занесеною до реєстру учасниць Філіалу та подати підписану згоду про участь у Програмі.
3.5.2. Кожна дівчинка віком менше 18 років, яка бажає долучитися до активностей Програми “Дівчата STEM”, повинна бути занесеною до реєстру учасниць Філіалу та подати згоду про участь у Програмі, підписану обома батьками.
3.5.3. Підписані та відскановані згоди від учасниць Філіалів необхідно надіслати на електронну пошту stem@csr-ukraine. Оригінали згод повинні зберігатися у відповідному Філіалі до моменту припинення членства у Спільноті.

4.1. Обов’язки Філіалів:
4.1.1. Створити команду активних учасниць (мінімум 10) та подати список учасниць Філіалу (детальніше у пункті 3.5).
4.1.2. Організувати вільне для доступу приміщення для зустрічей дівчат та проведення активностей.
4.1.3. Мати стабільний інтернет та Wi-fi у навчальному закладі для долучення до онлайн активностей та зустрічей Спільноти “Дівчата STEM”.
4.1.4. Підготувати План заходів на рік (детальніше у пункті 4.2).
4.1.5. Розробити ключові показники ефективності роботи Філіалу.
4.1.6. Створити сторінку (профіль) Філіалу у соцмережах (Facebook, Instagram) та/або веб-сторінку Філіалу.
4.1.7. Звітувати щодо проведених активностей два рази на рік та висвітлювати свої активності у мережі Інтернет (на сторінках Філіалу у соцмережах та/або на веб сторінці Філіалу).
4.1.8. Повідомляти Спільноту про проведені активності для включення їх у новинні ресурси Спільноти (бюлетень, новини на вебсайті Спільноти)
4.1.9. Активно використовувати й популяризувати бренд Спільноти “Дівчата STEM” та використовувати хештег #ДівчатаSTEM у соцмережах.
4.1.10. Активно долучати учасниць Філіалу до активностей Спільноти (детальніше у пункті 4.2).
4.1.11. Проводити мінімум один STEM-захід в місяць у своєму Філіалі.
4.1.12. Проходити щорічне опитування для підтвердження статусу Філіалу “Дівчата STEM” (детальніше у пункті 7).

4.2. Можливі активності Філіалів “Дівчата STEM” (список не є вичерпним і може бути розширений завдяки креативності координаторів/-ок та учасниць):
4.2.1. Активна участь у заходах Спільноти: Конкурс на кращий гендерно чутливий STEM-урок, Хакатони для викладачів та для дівчат, Менторська програма, Національний день дівчат у технологіях, День дівчат в ІКТ та інших заходах.
4.2.2. Приєднання до Програм менторства “Дівчата STEM” і організація першого етапу менторства, найактивніші учасниці якого проходять до національного етапу відбору.
4.2.3. Створення мережі надихаючих жінок свого населеного пункту/області в STEM і залучення їх як менторок до програми менторства на локальному рівні.
4.2.4. Організація зустрічей про професії жінок в різних науково-технологічних напрямках і зустрічей з надихаючими жінками у STEM.
4.2.5. Проведення кар’єрних консультацій (в школах) та відповідних заходів (в університетах) для залучення учениць до майбутньої діяльності у STEM.
4.2.6. Проведення STEM майстер-класів, конкурсів, хакатонів тощо задля популяризації STEM серед дівчат.
4.2.7. Допомога ученицям/студенткам у реалізації їх власних проєктів.

5.1. До обов’язків Організатора входить:
5.1.1. Надавати рекомендації щодо реалізації проєктів.
5.1.2. Навчати Філіали проєктному менеджменту та сприяти розвитку компетенцій координаторів/ок Філіалів.
5.1.3. Долучати Філіали до участі в національних заходах Спільноти “Дівчата STEM”.
5.1.4. Проводити офлайн та онлайн зустрічі представників/-ць Філіалу з командою Спільноти “Дівчата STEM”.
5.1.5. Запрошувати учасниць Філіалів “Дівчата STEM” на різні тематичні заходи, надавати можливість для активних координаторів/-ок та дівчат допомагати в організації таких заходів.
5.1.6. Надавати інформаційну та менторську підтримку в реалізації власних проєктів активних координаторів/-ок та учасниць Філіалів “Дівчата STEM”.
5.1.7. Популяризувати роботу Філіалів на національному та регіональному рівнях.
5.1.8. Надавати рекомендаційні листи для активних у Спільноті дівчат, які бажають вступити на спеціальності STEM або працювати в STEM-компаніях.
5.1.9. Проводити щорічну Конференцію Спільноти.

6.1. За результатами проходження щорічного опитування (п. 7) та звітування щодо проведених заходів і залучення дівчат, в тому числі досягнення ключових результатів (п.4.1.), щорічно обирається один або декілька Найактивніших Філіалів.

6.2. Організатори визначають Найактивніші Філіали за результатами поданої звітності та проходження щорічного опитування Філіалів (п. 7).

6.3. Один із найактивніших Філіалів, визначений Організаторами та Партнерами Програми, здобуває право організації Фінальної Конференції у своєму Філіалі, якщо конференція проходить офлайн.

6.4. Організатори допомагають в організації Фінальної Конференції, а саме забезпечують харчування, запрошення медіа, друковані матеріали, подарунки та проживання (за потреби), якщо конференція проходить офлайн.

6.5. Всі фінансові витрати здійснюються Організатором. Перелік витрат на організацію Конференції узгоджується Організатором.

7.1. Для підтвердження статусу Філіалу “Дівчата STEM” та оцінки активності Філіалу кожен навчальний заклад повинен пройти щорічне опитування. Отримані фінальні звіти та результати опитування оцінюються Організаторами Спільноти.

7.2. Критерії відбору:
7.2.1. отримані результати щодо залучення дівчат до STEM (результати анкетування до та після, кількість учасниць Філіалу);

7.2.2. участь в активностях Спільноти “Дівчата STEM” та кількість залучених дівчат до них;

7.2.3. кількість проведених власних заходів, людей, залучених у активності, кількість запрошених надихаючих жінок у STEM;

7.2.4. креативність (в т.ч. додавання нової активності до активностей, перелічених Організаторами);

7.2.5. наявність відео та фотографій;

7.2.6. поширення інформації про активності у ЗМІ;

7.2.7. системність подання інформації до Спільноти про проведені активності й проходження першого опитування;

7.3. Філіалам, які пройшли фінальне опитування, подали наративний звіт про свою активність і були високо оцінені Організаторами, надсилається лист на електронну пошту з інформацією про дату та місце проведення фінальної конференції (онлайн або офлайн у Найактивнішому Філіалі) та умовами представлення Філіалу на Конференції.

7.4. За результатами опитування Організатори розробляють стандарти Філіалів “Дівчата STEM”. Усі Філіали, які пройшли опитування і підтвердили свою діяльність, отримають Сертифікати підтвердження статусу Філіалу “Дівчата STEM”. Дипломи “Найактивніший Філіал “Дівчата STEM” отримають навчальні заклади, які набрали найбільшу кількість балів (надалі – Переможці).

7.5. Усі рішення Організаторів Спільноти є остаточними та не підлягають оскарженню.

7.6. Рішення Організаторів та Партнерів Спільноти щодо визначення Переможців буде публічно оголошено на офіційній сторінці у Facebook та на сайті (у розробці).

8.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасників/-ць, зібраних в рамках Спільноти.

8.2. Кожен учасник/-ць Спільноти своєю участю в Філіалі підтверджує, що надає свою згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Всі дані, надані Учасниками/-цями, будуть оброблятися виключно з метою реалізації Програми та виконання вимог законодавства України, в тому числі податкового.

8.3. Учасники/-ці мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх видалення шляхом направлення відповідної письмової вимоги Організатору, за адресою вказаною в п.2.1.

8.4. Персональні дані Учасників/-ць зберігаються до моменту направлення письмової вимоги Учасників/-ць щодо їх видалення.

8.5. У разі отримання від Учасника/-ці письмової вимоги щодо видалення його/її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку його/її персональних даних, такий/-а Учасник/-ця не допускається до подальшої участі у Спільноті та/або участі в Фінальній Конференції.

8.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання Учасниками/-цями заяви на сайті Дівчата STEM та передбачає здійснення наступних дій: збирання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним/-ою Учасником/-цею, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України. Організатор має право передавати персональні дані учасників/-ць третім особам з метою виконання умов даних правил та з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної зі Спільнотою. Учасники/-ці погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасникам/-цям про таких третіх осіб, в тому числі за межами території України з дотриманням норм чинного законодавства.

Електронна пошта: stem@csr-ukraine.org
Номер телефону: +38 (044) 292 02 48